John Brian Murphy (Coach)

Surname: 
Murphy
First names: 
John Brian
Teams and Years: 

Wanganui 1966 Co, 1967 Co, 1968 Co, 1975, 1976 Co, 1977
King Country/ Wanganui Combined 1977

Biography: 

1966: P 10, W 1, L 8, D 1: Pts F 107: Pts A 203
1967:
P 12, W 4, L 7, D 1: Pts F 128: Pts A 163
1968:
P 12, W 4, L 8: Pts F 103: Pts A 215
1975:
P 18, W 9, L 9: Pts F 298: Pts A 284
1976: P 15, W 12, L 3: Pts F 334: Pts A 188
1977: P 14, W 5, L 8, D 1: Pts F 216: Pts A 245

Total: P 81, W 35 (43.2 %), L 43, D 3: Pts F 1,186: Pts A 1,298