Ratu Samanikoroivuku Vosaki

Surname: 
Vosaki
First names: 
Ratu Samanikoroivuku
Known by: 
Sisa
Country: 
New Zealand
Clubs: 

H S O B, Y M P, H S O B, Y M P
Taupo Sports

Provincial teams: 

Poverty Bay 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
King Country 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Biography: 

2007: Wing [1], Sub [4] - 5 games
2008: Wing [3], Sub [1] - 4 games
2009: Wing - 3 games
2010: Sub - 1 game
2011: Wing - 12 games - 6 tries (30 pts)
2017: Sub - 3 games
2018: Wing [1], Sub [6] - 7 games - 2 tries (10 pts)
2019: Wing [5], Sub [3] - 8 games - 1 try (5 pts)
2020: Wing - 2 games
2021: Wing - 1 game

Sub Total: KC: 21 games (15 pts): PB: 25 games (30 pts)

Total: 46 games (45 pts)