Thomas J Teaeki

Surname: 
Teaeki
First names: 
Thomas J
Known by: 
Tom
Country: 
New Zealand
Clubs: 

Y M P
Tokomaru United, Tokorarangi, Hikurangi

Provincial teams: 

Poverty Bay 2010
East Coast 2011, 2012, 2013

Biography: 

2010: Wing - 10 games - 5 tries (25 pts)
2011: Wing - 10 games - 4 tries (20 pts)
2012: Wing [4], Sub [1] - 5 games
2013: Wing [4], Fullback [4], Sub [1] -  9 games - 2 tries (10 pts)

Sub Total: EC: 24 games (30 pts): PB: 10 games (25 pts)

Total: 34 games (55 pts)